PRIVACY STATEMENT 

Privacy Statement

Rijschool Learn to Ride gevestigd aan de Zuiverinsweg 76, 8243PE te Lelystad is verantwoordelijk voor het verwerken van persoonsgegevens zoals weergegeven in de verklaring.

 

FUNCTIONARIS GEGEVENS BESCHERMING:

Rijschool Learn to Ride heeft voor de verwerking van persoonsgegevens een verantwoordelijke aangewezen voor bescherming van alle gegevens.

 

Onze verantwoordelijke is mevrouw K.F. Hardy-Kim, bereikbaar op:

Info@learntoride.nl of 0320-320143

 

Gevestigd op locatie:

Rijschool Learn to Ride

Zuiveringweg 76

8243 PE Lelystad

 

www.learntoride.nl

 

PERSOONGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN:

Rijschool Learn to Ride verwerkt persoonsgegevens over jou doordat je gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken;

Voor- en achternaam, Geboortedatum,  Geslacht, adresgegevens, Telefoonnummer,  E-mailadres,  Bankrekeningnummer, CBR-nummer.

 

WAAROM VERWERKEN WIJ JOU GEGEVENS:

Rijschool Learn to Ride verwerkt de persoonsgegevens voor het registreren en plannen van examens bij het CBR en in de uitvoering van de motorrijopleiding. Jouw gegevens worden daarnaast gebruikt om je op de hoogte te houden via e-mail of telefoon van onze dienstverlening en activiteiten, deze persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar bewaard. Tenzij Rijschool Learn to Ride op grond van de wet een langere bewaartermijn moet aanhouden.

 

PERSOONSGEGVENS EN MACHTIGINGEN OPVRAGEN / WIJZIGEN / VERWIJDEREN:  

Indien je wenst dat de rijschool jouw persoonsgegevens verwijderd en/of de opgegeven CBR machtiging. Kun je deze informatie opvragen, wijzigen en/of verwijderen door te mailen naar info@learntoride.nl of een brief te sturen naar:

 

Rijschool Learn to Ride  
t.a.v. Administratie
Zuiveringweg 76
8243 PE Lelystad

 

 

GEGEVENS DELEN MET DERDEN:

De gegevens welke aan ons zijn verstrekt zal Rijschool Learn to Ride niet verkopen aan derden. Deze zaken worden uitsluitend alleen gedeeld voor uitvoering van overeenkomst met jou of indien de wet dit verplicht stelt. Organisaties welke jouw gegevens in onze opdracht verwerken hebben wij een AVG overeenkomst gesloten, om zo de privacy van de gegevens vast te leggen en te beveiligen.

 

BEVEILIGING VAN GEGEVENS:

De beveiliging van persoonsgegevens is bij Rijschool Learn to Ride een uiterst serieuze kwestie. Indien het idee ontstaat dat deze gegevens niet goed beveiligd zijn of indien er misbruik aan te wijzen is. Dan worden wij daar graag van op de hoogte gesteld, dit kan gedaan worden door een mail te sturen naar info@learntoride.nl. Tevens is het mogelijk de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte te stellen door gebruik te maken van dit formulier: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

NIET DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS:

Indien er geen persoonsgegevens worden versterkt, zal Rijschool Learn to Ride haar dienstverlening niet kunnen leveren. Voor het plannen van examens zijn deze gegevens cruciaal.

 

COOKIES:

Rijschool Learn to Ride gebruikt cookies om het bezoek en gebruik op de website te monitoren. De rijschool houdt geen individuele gegevens over bezoekers bij. De gegevens worden geaggregeerd en derhalve niet te herleiden tot een individu.

 

ALGEMENE VERORDERING PERSOONSGEGEVENS (AVG):

Rijschool Learn to Ride verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de huidige wet en regelgeving. Meer informatie over persoonsgegevens zijn te vinden op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.